Stonechat (Saxicola torquata)

Stonechat (Saxicola torquata)

Stonechat (Saxicola torquata)